Goalbal is een balsport die in teamverband wordt beoefend en specifiek is ontwikkeld voor mensen met een visuele handicap. Goalbal is gelijkaardig aan torbal maar kent toch een paar duidelijke verschillen. Goalbal is een paralympische sport (torbal niet) en wordt dus over de ganse wereld beoefend (door een 100-tal landen). Je hoeft niet persé blind of slechtziend te zijn om aan goalbal te doen want een blinddoek brengt iedereen op hetzelfde visuele niveau: niks zien dus.
Het beoefenen van deze sport vergt van de spelers een goede basisconditie, een groot oriëntatievermogen, kracht en opperste concentratie.

Het speelveld:
Goalbal wordt gespeeld op een speelveld van 18 bij 9m. Het liefst op een gladde vloer en in een ruimte met goede akoestiek. De doelen zijn opgesteld aan beide korte zijden van het veld en zijn 9m breed en 1,30m hoog. Het speelveld is verdeeld in 3 zones t.t.z. twee spelerszones van elk 6m diep met daartussen de neutrale zone van eveneens 6m diep. In de spelerszone zijn voelbare merktekens op de grond aangebracht die dienen als oriëntatiepunt voor de spelers.

Het spel:
Een wedstrijd wordt betwist tussen 2 teams van elk 3 geblinddoekte spelers. De teams dienen in hun eigen spelerszone te blijven. Men is afwisselend aanvallend en verdedigend team. Een aanval gebeurt door de bal te rollen (gooien) naar de overkant. De bal moet de grond raken voor het verlaten van de eigen spelerszone en tenminste nog één maal voor het bereiken van de spelerszone van de tegenstander. De verdedigers wachten de bal af in geknielde, gehurkte of staande houding. Om schaafwonden te vermijden gebruiken de spelers knie- en elleboogbeschermers. De verdedigende ploeg wordt aanvaller van zodra de bal in haar bezit is. In de bal bevinden zich belletjes zodat hij hoorbaar wordt. Een goalbal weegt 1250 gram en is groter dan een vollybal. Een goalbalwedstrijd duurt 2 x 10 minuten effectieve speelduur. Dit betekent 20 minuten waarin de concentratie geen moment mag verzwakken!

Ook in goalbal kunnen de spelers fouten begaan die dan bestraft worden met een strafworp of penalty.

Een paar voorkomende fouten bij de aanval:
* de bal langer dan 10 seconden in teambezit houden
* de bal raakt voor het eerst de grond na het verlaten van de eigen spelerszone
* éénzelfde speler gooit 3 maal na elkaar